Izrada finansijskog izveštaja i predaja APR-u
Izrada finansijskog izveštaja i predaja APR-u

Izrada finansijskog izveštaja i predaja APR-u, priprema i predaja finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre (APR) može biti pravi izazov za preduzetnike i mikro pravna lica. Između praćenja transakcija, sastavljanja izveštaja i poštovanja propisa, lako je propustiti rok i zapasti u neugodne kazne.

Šta za Vas radimo?

Priprema finansijskog izveštaja

Izrađujemo kompletne finansijske izveštaje u skladu sa važećim standardima i propisima, prilagođene potrebama Vaše firme.

Provera tačnosti i kompletnosti

Proveravamo sve stavke izveštaja kako bi se izbegle greške i nedostaci koji mogu usporiti predaju APR-u.

Elektronska predaja izveštaja

Elektronski dostavljamo Vaš finansijski izveštaj APR-u, koristeći sigurnu platformu i poštujući zakonske rokovе.

Računovodstveni servisi za efikasniji rad

Sinhronizacija dokumenata sa portalom SEF-a (preuzimanje i slanje faktura)

Sinhonizacija promena na tekućem računu u banci

Plaćanje poreskih obaveza i obaveza prema dobavljačima (E-bank)

Check point monitoring

Poslovni partner na koga možete računati.

Personalizirana računovodstvena podrška za vaše individualne potrebe.

Pozovite nas na 021/735-999 ili office@bilans.rs

Kontakt