Računovodstvene usluge na zahtev
Evidencija poreza

Fakturisanje

Fakturisanje je ključni deo svakog poslovanja, a mi vam pružamo efikasnu uslugu fakturisanja koja će olakšati proces naplate i evidentiranja transakcija. Naš tim se brine da vaše fakture budu tačne, pravilno formatirane i dostavljene na vreme, čime osiguravamo stabilnost vašeg poslovanja i zadovoljstvo vaših klijenata.

Kroz našu uslugu fakturisanja, možete biti sigurni da će svi vaši računi biti kreirani u skladu sa važećim zakonima i propisima, što vam omogućava da se fokusirate na ključne aspekte vašeg poslovanja, dok se mi brinemo o administrativnim zadacima.


Sastavljanje Zaključnog Lista i Bruto Bilansa Na Željeni Datum

Sastavljanje zaključnog lista i bruto bilansa je važan korak u vođenju poslovnih knjiga i evidentiranju finansijskih podataka vaše kompanije. Naš tim stručnjaka se brine da vaši zaključni listovi budu tačno sastavljeni i dostavljeni na željeni datum, što vam omogućava da imate jasan uvid u finansijski položaj vaše kompanije.

Kroz našu uslugu sastavljanja zaključnog lista i bruto bilansa, možete biti sigurni da će vaši finansijski izveštaji biti pravilno formatirani i u skladu sa svim važećim standardima računovodstva. To vam omogućava da donosite informisane poslovne odluke i ostvarite dugoročni uspeh vašeg poslovanja.


Priprema Dokumentacije Za Odobrenje Kredita u Banci

Priprema dokumentacije za odobrenje kredita u banci je ključni korak ka ostvarenju vaših poslovnih ciljeva, a mi vam pružamo stručnu podršku u ovom procesu. Naš tim stručnjaka se brine da vaša dokumentacija bude kompletna, tačna i pravilno formatirana, što vam omogućava da ostvarite finansijsku podršku koja vam je potrebna za rast i razvoj vašeg poslovanja.

Kroz našu uslugu pripreme dokumentacije za odobrenje kredita u banci, možete biti sigurni da će vaša aplikacija biti pažljivo pripremljena i predstavljena banci, čime povećavate šanse za uspeh. Bez obzira na vrstu kredita koji želite da aplicirate, mi smo tu da vam pružimo podršku i olakšamo proces.


Preuzimanje Uverenja o Izmirenim Poreskim Obavezama

Preuzimanje uverenja o izmirenim poreskim obavezama je važan korak u održavanju finansijske stabilnosti vaše kompanije, a mi vam pružamo brzu i efikasnu uslugu preuzimanja ovog dokumenta. Naš tim se brine da sve poreske obaveze budu tačno evidentirane i izmirene, čime osiguravamo da vaše poslovanje bude u skladu sa svim važećim propisima.

Kroz našu uslugu preuzimanja uverenja o izmirenim poreskim obavezama, možete biti sigurni da će svi potrebni dokumenti biti pravilno pripremljeni i predati nadležnim organima, čime izbegavate nepotrebne probleme i kazne. Vaša finansijska stabilnost je naš prioritet, i mi smo tu da vam pružimo podršku u održavanju iste.

Računovodstveni servisi za efikasniji rad

Sinhronizacija dokumenata sa portalom SEF-a (preuzimanje i slanje faktura)

Sinhonizacija promena na tekućem računu u banci

Plaćanje poreskih obaveza i obaveza prema dobavljačima (E-bank)

Check point monitoring

Poslovni partner na koga možete računati.

Personalizirana računovodstvena podrška za vaše individualne potrebe.

Pozovite nas na 021/735-999 ili office@bilans.rs

Kontakt