Evidencija poreza
Evidencija poreza

Evidencija poreza – Potrebna vam je pomoć s porezom na DOBIT? mi SE STARAMO, a vi spavajte mirno!

Evidencija poreza na dobit može biti lavirint pun papira i brojeva. Između praćenja transakcija, prikupljanja dokumenata i obračuna poreza, lako je izgubiti se i propustiti roкоvе, a time doći do neželjenih kazni. Zato smo tu mi, Vaš navigacijski sistem kroz složenosti poreznih propisa.

Vođenje poreskih evidencija

Brižljivo pratimo sve Vaše poslovne transakcije koje utiču na porez na dobit, u skladu sa zakonskim odredbama.

Obračun poreza na prihod

Tačno i blagovremeno izračunavamo Vaš porez na dobit za svaki poreski period, optimizujući Vaše poreske obaveze.

Obračun poreza na dobit

Precizno određujemo i obračunavamo porez na dobit, uzimajući u obzir sve dopuštene troškove i olakšice.

Izrada poreskih prijava

Pripremamo i podnosimo sve potrebne poreske prijave u zakonskim rokovima, izbegavajući zakašnjenja i kazne.

Više od običnog vođenja evidencija poreza:

  • Finansijski izveštaj o porezu na dobit: Dostavljamo Vam jasne i informativne finansijske izveštaje o kretanju poreza na dobit, nudeći uvid u tok prihoda i plaćenog poreza.
  • Finansijski izveštaj o porezu na dobit: Pripremamo finansijski izveštaj koji prikazuje vašu poslovnu profitabilnost i sugeriše mogućnosti za optimizaciju poreza na dobit.
  • Aktivno praćenje promena: Stalno pratitimo zakonske promene i ažuriramo naše usluge kako bi Vaše poslovanje bilo u skladu sa važećim propisima.
  • Savetovanje i podrška: Odgovaramo na sva Vaša pitanja vezana za porez na dobit i pomažemo Vam u donošenju poslovnih odluka.
Zašto raditi sa nama:
Stručnost i iskustvo

Naš tim čine licencirane i iskusne računovođe.

Personalizovan pristup

Svakom klijentu pristupamo individualno i prilagođavamo usluge njegovim specifičnim potrebama i poslovanju.

Transparentnost i komunikacija

Redovno Vas informišemo o stanju Vaših finansija i odgovaramo na sva pitanja.

Konkurentne cene

Ponudićemo vam pristupаčne cene koje odgovaraju vašem obimu poslovanja.

Ušteda vremena i novca

Fokusom na Vaše finansije, omogućavamo Vam da se Vi posvetite razvoju svog posla i ostvarivanju profita.

Računovodstveni servisi za efikasniji rad

Sinhronizacija dokumenata sa portalom SEF-a (preuzimanje i slanje faktura)

Sinhonizacija promena na tekućem računu u banci

Plaćanje poreskih obaveza i obaveza prema dobavljačima (E-bank)

Check point monitoring

Poslovni partner na koga možete računati.

Personalizirana računovodstvena podrška za vaše individualne potrebe.

Pozovite nas na 021/735-999 ili office@bilans.rs

Kontakt